handlovsko-novácka uhoľná panva

Text hesla

handlovsko-novácka uhoľná panva — hnedouhoľná panva v str. časti Hornonitrianskej kotliny medzi Handlovou, Novákmi a Prievidzou. Predstavuje vnútrohorskú depresiu, ktorá bola po poklese vyplnená miocénnym detriticko-vulkanickým súborom vrstiev. Pás hornín bez uhoľných slojov ju rozdeľuje na handlovské a novácke uhoľné ložisko. V handlovskej časti sú dva sloje (miestami jeden spojený) s hrúbkou 3 – 10 m, v nováckej časti je hlavný uhoľný sloj s hrúbkou 6 – 10 m (miestami až 26 m). Novácke uhlie je menej preuhoľnené ako handlovské. Ťaží sa hlbinným spôsobom. Prvá písomná zmienka o výskyte uhlia v Handlovej pochádza z 1784.

Text hesla

handlovsko-novácka uhoľná panva — hnedouhoľná panva v str. časti Hornonitrianskej kotliny medzi Handlovou, Novákmi a Prievidzou. Predstavuje vnútrohorskú depresiu, ktorá bola po poklese vyplnená miocénnym detriticko-vulkanickým súborom vrstiev. Pás hornín bez uhoľných slojov ju rozdeľuje na handlovské a novácke uhoľné ložisko. V handlovskej časti sú dva sloje (miestami jeden spojený) s hrúbkou 3 – 10 m, v nováckej časti je hlavný uhoľný sloj s hrúbkou 6 – 10 m (miestami až 26 m). Novácke uhlie je menej preuhoľnené ako handlovské. Ťaží sa hlbinným spôsobom. Prvá písomná zmienka o výskyte uhlia v Handlovej pochádza z 1784.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Handlovsko-novácka uhoľná panva [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-16]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/handlovsko-novacka-uholna-panva