hanbalovská právna škola

Text hesla

hanbalovská právna škola, hanbalovský mazhab — islamská právna škola patriaca k štyrom uznávaným sunnitským právnym školám (→ islamské právo), založená v 9. stor. Ahmadom ibn Hanbalom v Bagdade. Presadzovala doslovný výklad Koránu a sunny, odmietala cudzie vplyvy (súfizmus, grécku logiku ap.) a vyzdvihovala pôvodnú čistotu učenia islamu. K jej najvýznamnejším predstaviteľom patril Ibn Tajmíja (†1328). Hanbalovská právna škola je najprísnejšia a najmenej rozšírená. Hlási sa k nej asi 5 % moslimov žijúcich v Saudskej Arábii, Palestíne, Katare, Iraku a Sýrii.

Text hesla

hanbalovská právna škola, hanbalovský mazhab — islamská právna škola patriaca k štyrom uznávaným sunnitským právnym školám (→ islamské právo), založená v 9. stor. Ahmadom ibn Hanbalom v Bagdade. Presadzovala doslovný výklad Koránu a sunny, odmietala cudzie vplyvy (súfizmus, grécku logiku ap.) a vyzdvihovala pôvodnú čistotu učenia islamu. K jej najvýznamnejším predstaviteľom patril Ibn Tajmíja (†1328). Hanbalovská právna škola je najprísnejšia a najmenej rozšírená. Hlási sa k nej asi 5 % moslimov žijúcich v Saudskej Arábii, Palestíne, Katare, Iraku a Sýrii.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Hanbalovská právna škola [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-19]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hanbalovska-pravna-skola