hanafíovská právna škola

Text hesla

hanafíovská právna škola, aj hanífovská právna škola, hanafíovský mazhab — najrozšírenejšia zo štyroch uznávaných sunnitských právnych škôl (→ islamské právo) založená v 8. stor. irackým imámom Abú Hanífom z Kúfy. Vychádza z nej väčšina sunnitov v Sýrii, Iraku, Turecku, na Balkánskom polostrove, v Strednej Ázii, v Afganistane, Pakistane a Indii. Hanafíovská právna škola je pomerne liberálna, tolerantná, otvorená pre otázky osobnej slobody, práva žien pri uzatváraní, resp. pri rozvode manželstva. Jej spoločenský aspekt je zameraný na politickú stabilitu.

Text hesla

hanafíovská právna škola, aj hanífovská právna škola, hanafíovský mazhab — najrozšírenejšia zo štyroch uznávaných sunnitských právnych škôl (→ islamské právo) založená v 8. stor. irackým imámom Abú Hanífom z Kúfy. Vychádza z nej väčšina sunnitov v Sýrii, Iraku, Turecku, na Balkánskom polostrove, v Strednej Ázii, v Afganistane, Pakistane a Indii. Hanafíovská právna škola je pomerne liberálna, tolerantná, otvorená pre otázky osobnej slobody, práva žien pri uzatváraní, resp. pri rozvode manželstva. Jej spoločenský aspekt je zameraný na politickú stabilitu.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Hanafíovská právna škola [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-10-24]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hanafiovska-pravna-skola