Hampi

Text hesla

Hampi — archeologická lokalita v Indii v strednej časti polostrova Predná India v dnešnom členskom štáte Karnátaka na Dekanskej plošine južne od rieky Tungabhadra; pozostatky bývalého hlavného mesta hinduistického Vidžajanagarského kráľovstva. Založené v pol. 14. stor., rozkvet do 2. pol. 16. stor., keď vznikali svetské aj chrámové stavby. Vládcovia ríše Vidžajanagar, ktorí mocensky ovládali takmer celú južnú Indiu, podporovali staviteľstvo a výrazne sa zaslúžili o rozvoj kultúry a vzdelanosti. R. 1565 po vpáde vojsk moslimských vládcov a porážke kráľa Sadášivarádžu († 1565) bolo mesto vyplienené a úplne spustlo. Zachovali sa viaceré pavilóny, paláce a chrámy s bohatou figurálnou výzdobou ako doklad unikátneho štýlu juhoindickej drávidskej architektúry. Zo stavieb vynikajú najmä Virúpakšov chrám (1510) s gópurou, rozsiahly Rámov chrám (1520) s basreliéfnou výzdobou (príbehy z Rámájany a v pásoch radené reliéfne vlysy so zvieratami), Lotosový pavilón (okolo 1513) a i. R. 1986 bol rozľahlý areál Hampi (vyše 25 km2) so stavebnými pamiatkami zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. V blízkosti archeologickej lokality Hampi priehrada na rieke Tungabhadra (pravostranný prítok Krišny).

Text hesla

Hampi — archeologická lokalita v Indii v strednej časti polostrova Predná India v dnešnom členskom štáte Karnátaka na Dekanskej plošine južne od rieky Tungabhadra; pozostatky bývalého hlavného mesta hinduistického Vidžajanagarského kráľovstva. Založené v pol. 14. stor., rozkvet do 2. pol. 16. stor., keď vznikali svetské aj chrámové stavby. Vládcovia ríše Vidžajanagar, ktorí mocensky ovládali takmer celú južnú Indiu, podporovali staviteľstvo a výrazne sa zaslúžili o rozvoj kultúry a vzdelanosti. R. 1565 po vpáde vojsk moslimských vládcov a porážke kráľa Sadášivarádžu († 1565) bolo mesto vyplienené a úplne spustlo. Zachovali sa viaceré pavilóny, paláce a chrámy s bohatou figurálnou výzdobou ako doklad unikátneho štýlu juhoindickej drávidskej architektúry. Zo stavieb vynikajú najmä Virúpakšov chrám (1510) s gópurou, rozsiahly Rámov chrám (1520) s basreliéfnou výzdobou (príbehy z Rámájany a v pásoch radené reliéfne vlysy so zvieratami), Lotosový pavilón (okolo 1513) a i. R. 1986 bol rozľahlý areál Hampi (vyše 25 km2) so stavebnými pamiatkami zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. V blízkosti archeologickej lokality Hampi priehrada na rieke Tungabhadra (pravostranný prítok Krišny).

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Hampi [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-12-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hampi