halové javy

Text hesla

halové javy — optické javy v atmosfére v tvare kruhov, oblúkov, stĺpov alebo jasných škvŕn, vyvolané odrazom a lomom slnečného alebo mesačného svetla na kryštálikoch ľadu rozptýlených vo vzduchu, v našich zemepisných šírkach zväčša vo vysokých oblakoch (cirostratus). Najčastejšie sa vyskytuje malé halo, slabo dúhovo sfarbený kruh okolo Slnka (Mesiaca) s uhlovým polomerom 22°, pri ktorom sfarbenie kruhu prechádza z červenej farby na vnútornej strane až k modrej farbe na vonkajšej strane, zriedkavejšie je veľké halo, ktorého slabšie dúhovo sfarbené kruhy majú uhlový polomer 46°. K halovým javom patria aj bočné slnká (parhéliá, dve svetlé dúhovo sfarbené plôšky ležiace vľavo a vpravo od Slnka v uhlovej výške, v ktorej sa práve nachádza Slnko), halové stĺpy, cirkumzenitálne oblúky a i.

Text hesla

halové javy — optické javy v atmosfére v tvare kruhov, oblúkov, stĺpov alebo jasných škvŕn, vyvolané odrazom a lomom slnečného alebo mesačného svetla na kryštálikoch ľadu rozptýlených vo vzduchu, v našich zemepisných šírkach zväčša vo vysokých oblakoch (cirostratus). Najčastejšie sa vyskytuje malé halo, slabo dúhovo sfarbený kruh okolo Slnka (Mesiaca) s uhlovým polomerom 22°, pri ktorom sfarbenie kruhu prechádza z červenej farby na vnútornej strane až k modrej farbe na vonkajšej strane, zriedkavejšie je veľké halo, ktorého slabšie dúhovo sfarbené kruhy majú uhlový polomer 46°. K halovým javom patria aj bočné slnká (parhéliá, dve svetlé dúhovo sfarbené plôšky ležiace vľavo a vpravo od Slnka v uhlovej výške, v ktorej sa práve nachádza Slnko), halové stĺpy, cirkumzenitálne oblúky a i.

Zverejnené vo februári 2008.

Halové javy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-27]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/halove-javy