halmyrolýza

Text hesla

halmyrolýza [gr.] — podmorské chemické zvetrávanie hornín pôsobením kyslíka obsiahnutého v morskej vode. Prejavuje sa najmä ich oxidáciou: čím je hornina pórovitejšia, tým rýchlejšie zvetráva. Odhaduje sa, že v okysličenej vode prebieha halmyrolýza rýchlosťou niekoľko mm za 1 000 rokov. S halmyrolýzou súvisí rad špecifických procesov, napr. zmena sopečného skla na zmes kremeňa, kaolinitu a illitu, zmena plagioklasov na ortoklasy, vznik illitu a muskovitu zo sopečného skla a i. Za produkt halmyrolýzy možno považovať napr. červené hlbokomorské bahno (jeden z najrozšírenejších oceánskych sedimentov).

Text hesla

halmyrolýza [gr.] — podmorské chemické zvetrávanie hornín pôsobením kyslíka obsiahnutého v morskej vode. Prejavuje sa najmä ich oxidáciou: čím je hornina pórovitejšia, tým rýchlejšie zvetráva. Odhaduje sa, že v okysličenej vode prebieha halmyrolýza rýchlosťou niekoľko mm za 1 000 rokov. S halmyrolýzou súvisí rad špecifických procesov, napr. zmena sopečného skla na zmes kremeňa, kaolinitu a illitu, zmena plagioklasov na ortoklasy, vznik illitu a muskovitu zo sopečného skla a i. Za produkt halmyrolýzy možno považovať napr. červené hlbokomorské bahno (jeden z najrozšírenejších oceánskych sedimentov).

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Halmyrolýza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-15]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/halmyrolyza