Háj

Text hesla

Háj, Áj — obec v okrese Košice-okolie v Košickom kraji na rozhraní Košickej kotliny a Slovenského krasu v doline a na náplavovom kuželi Hájskeho potoka pri jeho výstupe zo Slovenského krasu, 725 m n. m.; 248 obyvateľov, 23,4 % slovenskej, 71,0 % maďarskej národnosti (2021).

Obec je písomne doložená v rokoch 1357, 1409 ako Ay, v roku 1773 Ay, Haj, 1786 Aj, Haj, 1808 Aj, Háj, v rokoch 1863 – 1913 Áj, 1920 – 38 Háj, 1938 – 45 Áj, 1945 – 64, 1990 Háj, v rokoch 1964 – 90 bola zlúčená s obcou Turňa nad Bodvou do obce Turnianske Podhradie.

Pôvodne bola poddanskou obcou, patrila hradnému panstvu Turňa, od 18. stor. rodine Keglevičovcov.

Archeologické nálezy: v jaskyniach (Slaninova, Dora 1, Pustovňa) boli objavené ojedinelé archeologické nálezy z mladého paleolitu (gravettien), zo staršej, z mladšej i z neskorej bronzovej doby; doklady osídlenia bukovohorskej a kyjatickej kultúry, ako aj z halštatskej doby.

Stavebné pamiatky: barokovo-klasicistický rímskokatolícky Kostol sv. Jozefa (1764, s neskoršími úpravami), reformovaný kostol (19. stor.).

V katastri obce sa nachádza národná prírodná rezervácia Zádielska tiesňava.

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Zverejnené vo februári 2008. Aktualizované 20. apríla 2023.

Háj [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/haj