Hagar

Text hesla

Hagar, vo Vulgate Agar — podľa biblického podania egyptská otrokyňa prvého starozákonného patriarchu Abraháma a jeho manželky Sáry. Pretože Sára bola neplodná, porodila Hagar so Sáriným súhlasom Abrahámovi syna Izmaela (1 M 16). Neskôr sa stala obeťou Sárinej žiarlivosti a bola s Izmaelom vyhnaná do púšte, kde ich zachránil Boh (1 M 21,9 – 19). Táto udalosť sa v islamskej náboženskej tradícii pripomína rituálnym behom medzi dvoma pahorkami počas púte do Mekky (→ hadždž). Hagarin údajný hrob v Mekke je islamským posvätným miestom a jej syn Izmael (arab. Ismá’íl ibn Ibráhím) je považovaný za praotca Arabov.

Zverejnené vo februári 2008.

Hagar [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-20 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hagar