Hadbavný, Štefan Romuald

Text hesla

Hadbavný, Štefan Romuald, aj Romualdus, 10. 11. 1714 Machalovce, dnes súčasť obce Jánovce, okres Poprad – 30. 8. 1780 Červený Kláštor, okres Kežmarok — slovenský kamaldulský mních. Absolvoval teológiu v kamaldulskom kláštore v Nitre, 1740 vysvätený za kňaza, 1744 – 61 a od 1762 príslušník kamaldulského konventu v Červenom Kláštore, kde o. i. pôsobil ako archivár a knihovník. Významný člen kláštorného kultúrneho centra, v ktorom vznikli tri významné rukopisné slovenské jazykové pamiatky: latinsko-slovenský slovník s krátkym náčrtom pravopisných pravidiel Syllabus Dictionarij Latino-Slavonicus (1763; → Kamaldulský slovník), prvý kompletný slovenský preklad Svätého písma Swaté Biblia Slowénské aneb Pjsma Swatého Částka I – II (polovica 18. stor.; → Kamaldulská Biblia) a slovenské preklady náboženských spevov francúzskeho benediktínskeho opáta Ludovica Blosia (François Louis de Blois, *1506, †1566); → kamaldulská slovenčina. Autorstvo Kamaldulského slovníka sa síce dosiaľ pripisovalo Hadbavnému (preto aj názov Hadbavného slovník alebo tzv. Hadbavného slovník), nie sú však o tom jednoznačné dôkazy. Hadbavný zohral významnú úlohu v procese vytvárania kultúrnej slovenčiny ako predkodifikačného útvaru.

Zverejnené vo februári 2008.

Hadbavný, Štefan Romuald [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hadbavny-stefan-romuald