Hadar

Text hesla

Hadar — nálezisko skamenelín hominidov (→ Hominidae) v Etiópii v doline dolného toku rieky Awash v antropologickej oblasti Afar. Našli sa tam napr. skamenené pozostatky druhu Australopithecus afarensis (→ Lucy), tzv. prvá rodina (hromadný nález; chýbali kamenné nástroje; vek sa odhaduje na 3,5 – 2,5 miliónov rokov), a skamenená horná čeľusť neurčeného druhu rodu Homo (lokalita Makaamitalu) v asociácii s kamennými nástrojmi oldowanskej kultúry, ktorej vek sa odhaduje na 2,3 miliónov rokov. R. 1980 bol Hadar spolu s ďalšími náleziskami v doline dolného toku rieky Awash zapísaný do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Zverejnené vo februári 2008.

Hadar [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/hadar-0