Habermas, Jürgen

Text hesla

Habermas, Jürgen, 18. 6. 1929 Düsseldorf — nemecký filozof a sociológ, predstaviteľ kritickej teórie spoločnosti s orientáciou na filozofickú alternatívu k scientizmu a novopozitivizmu. R. 1956 – 59 asistent v Inštitúte pre sociálny výskum vo Frankfurte nad Mohanom, kde nadviazal na frankfurtskú školu. R. 1961 mimoriadny profesor sociálnej filozofie v Heidelbergu, 1964 profesor. Od 1971 riaditeľ Inštitútu Maxa Plancka, od 1982 profesor sociológie a filozofie vo Frankfurte nad Mohanom. Jeho dielo sa stretlo so značným medzinárodným ohlasom predovšetkým vďaka jeho dvojzväzkovej práci Teória komunikatívneho konania (Theorie des kommunikativen Handels, 1981), ktorá predstavuje osobitý príspevok k diskusii o súčasne „postmodernej situácii“. Teória komunikatívneho konania je založená na teórii hovorových aktov a ich štyroch dimenziách: komunikatívnej, konštitutívnej, reprezentatívnej a regulatívnej. Dané dimenzie zasa zodpovedajú príslušným nárokom – zrozumiteľnosti, pravdivosti, zobrazeniu objektu reči (dôveryhodnosti) a morálnej správnosti, ktoré následne konvergujú k jedinému nároku – k rozumnosti. Rozumnosť je o. i. normatívnou bázou spoločnosti a vodidlom európskej kultúry ako celku v situácii ohrozenia rizikom nedorozumenia a neúspešného konania. Habermasova teoretická práca obsahuje myšlienky rehabilitácie osvietenských ideí racionalizmu i koncepciu novej morálky vo vzťahu k novým technológiám a práva vo vzťahu k vývoju medzinárodného práva, ktoré uznáva, že hlasy všetkých zúčastnených musia byť rovnako a vzájomne vypočuté. Ďalšie významné práce: Teória a prax (Theorie und Praxis, 1963), K logike sociálnych vied (Zur Logik der Sozialwissenschaften, 1970), Vysvetľovaním k etike diskurzu (Erläuterungen zur Diskursethik, 1991), Fakticita a platnosť (Faktizität und Geltung, 1992) a Dobiehajúca revolúcia (Die nachholende Revolution, 1990, slov. 1999), ktorá je súborom štúdií, článkov a rozhovorov.

Text hesla

Habermas, Jürgen, 18. 6. 1929 Düsseldorf — nemecký filozof a sociológ, predstaviteľ kritickej teórie spoločnosti s orientáciou na filozofickú alternatívu k scientizmu a novopozitivizmu. R. 1956 – 59 asistent v Inštitúte pre sociálny výskum vo Frankfurte nad Mohanom, kde nadviazal na frankfurtskú školu. R. 1961 mimoriadny profesor sociálnej filozofie v Heidelbergu, 1964 profesor. Od 1971 riaditeľ Inštitútu Maxa Plancka, od 1982 profesor sociológie a filozofie vo Frankfurte nad Mohanom. Jeho dielo sa stretlo so značným medzinárodným ohlasom predovšetkým vďaka jeho dvojzväzkovej práci Teória komunikatívneho konania (Theorie des kommunikativen Handels, 1981), ktorá predstavuje osobitý príspevok k diskusii o súčasne „postmodernej situácii“. Teória komunikatívneho konania je založená na teórii hovorových aktov a ich štyroch dimenziách: komunikatívnej, konštitutívnej, reprezentatívnej a regulatívnej. Dané dimenzie zasa zodpovedajú príslušným nárokom – zrozumiteľnosti, pravdivosti, zobrazeniu objektu reči (dôveryhodnosti) a morálnej správnosti, ktoré následne konvergujú k jedinému nároku – k rozumnosti. Rozumnosť je o. i. normatívnou bázou spoločnosti a vodidlom európskej kultúry ako celku v situácii ohrozenia rizikom nedorozumenia a neúspešného konania. Habermasova teoretická práca obsahuje myšlienky rehabilitácie osvietenských ideí racionalizmu i koncepciu novej morálky vo vzťahu k novým technológiám a práva vo vzťahu k vývoju medzinárodného práva, ktoré uznáva, že hlasy všetkých zúčastnených musia byť rovnako a vzájomne vypočuté. Ďalšie významné práce: Teória a prax (Theorie und Praxis, 1963), K logike sociálnych vied (Zur Logik der Sozialwissenschaften, 1970), Vysvetľovaním k etike diskurzu (Erläuterungen zur Diskursethik, 1991), Fakticita a platnosť (Faktizität und Geltung, 1992) a Dobiehajúca revolúcia (Die nachholende Revolution, 1990, slov. 1999), ktorá je súborom štúdií, článkov a rozhovorov.

Zverejnené vo februári 2008.

Habermas, Jürgen [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/habermas-jurgen