Haberler, Gottfried von

Text hesla

Haberler, Gottfried von, 20. 7. 1900 Purkersdorf (pri Viedni) – 6. 5. 1995 Washington — americký ekonóm rakúskeho pôvodu. R. 1928 – 36 pedagóg na univerzite vo Viedni, súčasne 1934 – 36 expert Spoločnosti národov v Ženeve. R. 1931 – 32 hosťujúci, 1936 – 71 riadny a od 1971 emeritný profesor ekonómie na Harvardovej univerzite, od 1971 vedecký pracovník Amerického podnikateľského inštitútu pre výskum verejnej politiky. R. 1943 – 47 poradca Rady guvernérov Federálneho rezervného systému, 1950 – 51 prezident Medzinárodnej ekonomickej asociácie, 1955 Národného úradu pre ekonomický výskum, 1963 Americkej ekonomickej asociácie. Predstaviteľ neoliberalizmu. Zaoberal sa problematikou hospodárskych cyklov, vytvoril syntézu teórií hospodárskeho cyklu a teoretickú analýzu príčin inflácie i prostriedkov na jej zamedzenie. Významne rozvinul neoklasicistickú teóriu medzinárodného obchodu, teóriu nákladov obetovanej príležitosti aplikoval na medzinárodný obchod. Pri demonštrovaní komparatívnych výhod (princíp formulovaný D. Ricardom) využil namiesto pracovných nákladov náklady obetovanej príležitosti, čím teóriu zovšeobecnil a potlačil rozdiel medzi komparatívnou a absolútnou výhodou. Diela: Význam indexových čísel (Der Sinn der Indexzahlen, 1927), Peniaze a hospodársky cyklus (Money and the Business Cycle, 1932), Medzinárodný obchod (Der internationale Handel, 1933), Teória medzinárodného obchodu: jej využitie v obchodnej politike (The Theory of International Trade: With Its Applications to Commercial Policy, 1936), Blahobyt a kríza. Teoretická analýza cyklických pohybov (Prosperity and Depression. A Theoretical Analysis of Cyclical Movements, 1937), Ekonomický rast a stabilita (Economic Growth and Stability, 1974) a i.

Zverejnené vo februári 2008.

Haberler, Gottfried von [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/haberler-gottfried-von