Hába, Zdeněk

Text hesla

Hába, Zdeněk, 25. 10. 1929 Príkra, okres Svidník — český ekonóm. R. 1952 – 68 pôsobil na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, 1957 – 68 vedúci Katedry politickej ekonómie, 1966 – 68 prorektor UK; 1967 mimoriadny profesor, 1988 DrSc. Od 1968 pôsobil v Prahe, 1968 – 73 na Vysokej škole ekonomickej, 1973 – 81 vedecký pracovník Ústavu marxizmu-leninizmu Ústredného výboru Komunistickej strany Československa, 1981 – 91 Československej akadémie vied. R. 1992 poslanec Federálneho zhromaždenia ČSFR. Zaoberal sa najmä otázkami zamestnaneckej participácie, otázkami vývoja vlastníckych foriem v období globalizácie všeobecne a osobitne v Českej republike. Autor a spoluautor odborných monografií, vysokoškolských učebníc, populárno-vedeckých diel, prekladateľ a posudzovateľ. Hlavné diela: Socialismus a vlastnictví (1975, spoluautor), Učebnice politické ekonomie pro vysoké školy (1980), Socializmus: systém ekonomických zákonov (1987).

Zverejnené vo februári 2008.

Hába, Zdeněk [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/haba-zdenek