a. h.

Text hesla

a. h. — ako hosť; skratka pri mene účinkujúceho hosťujúceho umelca.

Text hesla

a. h. — ako hosť; skratka pri mene účinkujúceho hosťujúceho umelca.

Zverejnené v auguste 1999.

citácia

A. h. [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2019-12-07]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/h