gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo

Text hesla

gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo [ka- nón ví sépe kadendó; lat.] — kvapka vymieľa kameň nie silou, ale častým padaním (vytrvalosť vedie k cieľu). Hexameter vytvorený podľa podobného Ovídiovho verša: gutta cavat lapidem, consumitur anulus usu, et teritur pressa vomer aduncus humo – kvapka vymieľa kameň a prsteň sa nosením odrie, časom sa otupí pluh, keď orie stvrdnutú zem (Listy z Pontu, 4. kniha, 10. báseň, 5. verš).

Zverejnené vo februári 2008.

Gutta cavat lapidem non vi, sed saepe cadendo [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gutta-cavat-lapidem-non-vi-sed-saepe-cadendo