guľová plocha

Text hesla

guľová plocha, sféra — množina všetkých bodov euklidovského priestoru s rovnakou vzdialenosťou (polomer guľovej plochy) od jedného bodu (stred guľovej plochy).

Ak v karteziánskej sústave súradníc \((O; x, y, z)\) je stredom guľovej plochy bod \(S(a, b, c)\) a polomerom číslo \(r>0\), množina všetkých bodov \(X(x, y, z)\) guľovej plochy je definovaná rovnicou \((x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = r^2\).

Obsah guľovej plochy sa rovná číslu \(S = 4\pi r^2\). Každá guľová plocha je hranicou určitej gule, obsah guľovej plochy sa rovná obsahu povrchu tejto gule.

Text hesla

guľová plocha, sféra — množina všetkých bodov euklidovského priestoru s rovnakou vzdialenosťou (polomer guľovej plochy) od jedného bodu (stred guľovej plochy).

Ak v karteziánskej sústave súradníc \((O; x, y, z)\) je stredom guľovej plochy bod \(S(a, b, c)\) a polomerom číslo \(r>0\), množina všetkých bodov \(X(x, y, z)\) guľovej plochy je definovaná rovnicou \((x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = r^2\).

Obsah guľovej plochy sa rovná číslu \(S = 4\pi r^2\). Každá guľová plocha je hranicou určitej gule, obsah guľovej plochy sa rovná obsahu povrchu tejto gule.

Zverejnené vo februári 2008.

Guľová plocha [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gulova-plocha