grabar

Text hesla

grabar [arménsky] — klasický arménsky jazyk, ktorý získal písomnú podobu na začiatku 5. stor. (406 – 407). Ako hlavný literárny prostriedok existoval takmer do konca 19. stor., hoci sa od 12. stor. niektoré diela (zákonníky, bájky, básne) písali v jazyku bližšom vtedajšej hovorovej arménčine. Grabar sa dosiaľ využíva ako zdroj rozvoja súčasnej arménčiny, jej terminologického názvoslovia i ako liturgický jazyk.

Zverejnené vo februári 2008.

Grabar [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/grabar