Gortva

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Gortva, Gortvakisfalud — obec v okrese Rimavská Sobota v Banskobystrickom kraji v južnej časti Rimavskej kotliny na styku s Cerovou vrchovinou na nive a terase rieky Gortva, 188 m n. m.; 478 obyvateľov, 24,5 % slovenskej, 70,1 % maďarskej národnosti (2021). Pahorkatinné územie kotliny budované štvrtohornými riečnymi usadeninami prechádza na juhu do vrchoviny budovanej neogénnymi usadenými pieskovcami a slieňmi, z ktorých vyčnievajú vypreparované neogénne bazalty a ich pyroklastiká. V katastri obce je minerálny prameň.

Obec je písomne doložená v roku 1326 ako Gurtuatu, 1383 Kisfalud, 1773 Kis-Falud, 1808 Gortva-Kisfalud, v rokoch 1863 – 1913 Gortvakisfalud, v roku 1920 Gortvianska Vieska, Gortva, v rokoch 1927 – 38 Gortva, 1938 – 45 Gortvakisfalud, v roku 1945 Gortva.

Časť obce v minulosti patrila Felediovcom, v 15. – 16. stor. rodine Gortvayovcov, v roku 1554 ju zničili Turci a opustené územia pripojili k hradnému panstvu Hodejovo.

Archeologické nálezy: sídliskové nálezy z bronzovej doby, zaniknutá stredoveká dedina (Bizovo, doložená 1466 ako Byzofalva).

Stavebné pamiatky: klasicistická kúria (1836), reformovaný kostol (1911 – 14).

Zverejnené vo februári 2008. Aktualizované 21. júna 2023.

Gortva [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gortva-0