Giraltovce

Popis ilustrácie

Erb mesta Giraltovce

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa mesta

Text hesla

Giraltovce — mesto v okrese Svidník v Prešovskom kraji v Ondavskej vrchovine v doline rieky Topľa, 210 m n. m.; 4-tis. obyvateľov (2023); miestne časti: Giraltovce (písomne doložené 1487 ako Geralth, 1773 Giralth, Giraltowcze, 1786 Giralt, Giraltowce, 1808 Giráld, Gyráltowce, 1863 – 1913 Girált, 1920 Giraltovce), Francovce (1427 ako Frankuagasa). Povrch územia je v západnej časti rovinatejší a odlesnený, vo východnej časti členitejší a zalesnený dubom, bukom a brezou. V podloží sú paleogénne pieskovce a ílovce.

Mesto vzniklo na území panstva Radoma. Obyvatelia sa pôvodne zaoberali poľnohospodárstvom, chovom dobytka, pestovaním ovocia a plátenníctvom. V 18. stor. bola v Giraltovciach v prevádzke manufaktúra na výrobu fajansy a tehelňa, v 1. polovici 20. stor. boli známe výrobou kolovratov, po 2. svetovej vojne tam vznikli viaceré priemyselné podniky (kožiarske závody), v súčasnosti je tam v prevádzke podnik na výrobu a dodávku montovaných rodinných domov.

Archeologické nálezy: skupiny eneolitických mohýl vo viacerých polohách.

Stavebné pamiatky: neskororenesančno-barokový kaštieľ (1. polovica 17. stor., 1730 prestavaný), kúria (1. tretina 18. stor., pravdepodobne na staršom základe), barokovo-klasicistický kaštieľ (polovica 18. stor.), klasicistický kaštieľ (1. polovica 19. stor.), barokovo-klasicistický evanjelický a. v. kostol (1798; renesančná veža z 1654), rímskokatolícky Kostol sv. Cyrila a Metoda (1939 – 42), gréckokatolícky Chrám Matky ustavičnej pomoci (1938).

V katastri je prírodná rezervácia Radomka, zriadená na ochranu prirodzených lúčnych a slatinných spoločenstiev aluviálnych lúk (vyhlásená 1988, rozloha 15,5 ha).

Zverejnené vo februári 2008. Aktualizované 16. júna 2023.

Giraltovce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/giraltovce