Gilbert, Grove Karl

Text hesla

Gilbert, Grove Karl, 6. 5. 1843 Rochester, New York – 1. 5. 1918 Jackson, Michigan — americký geológ, zakladateľ novodobej geomorfológie. Od 1879 pôsobil v novozaloženom ústave pre geologický výskum U. S. Geological Survey, od 1889 vedúci oddelenia geologického výskumu Apalačských vrchov. Ako prvý poukázal na vhodnosť pojmu dynamická rovnováha v tvaroch a vo vývoji Zeme. Bližšie ho vysvetlil v geologickej správe o vrchoch Henry Mountains v Utahu a v ďalších prácach o západných oblastiach USA. Podnikol niekoľko výskumných výprav loďou po riekach Severnej Ameriky a zbieral poznatky o rozdielnom stratigrafickom vývoji Európy a východnej časti Severnej Ameriky. Diela Monografia Bonnevillu (The Bonneville Monograph, 1980), Správa o geológii vrchov Henry Mountains (Report on the Geology of the Henry Mountains, 1877), História rieky Niagara (History of the Niagara River, 1890).

Zverejnené vo februári 2008.

Gilbert, Grove Karl [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gilbert-grove-karl