Gilbert, Grove Karl

Text hesla

Gilbert, Grove Karl, 6. 5. 1843 Rochester, New York – 1. 5. 1918 Jackson, Michigan — americký geológ, zakladateľ novodobej geomorfológie. Od 1879 pôsobil v novozaloženom ústave pre geologický výskum U. S. Geological Survey, od 1889 vedúci oddelenia geologického výskumu Apalačských vrchov. Ako prvý poukázal na vhodnosť pojmu dynamická rovnováha v tvaroch a vo vývoji Zeme. Bližšie ho vysvetlil v geologickej správe o vrchoch Henry Mountains v Utahu a v ďalších prácach o západných oblastiach USA. Podnikol niekoľko výskumných výprav loďou po riekach Severnej Ameriky a zbieral poznatky o rozdielnom stratigrafickom vývoji Európy a východnej časti Severnej Ameriky. Diela Monografia Bonnevillu (The Bonneville Monograph, 1980), Správa o geológii vrchov Henry Mountains (Report on the Geology of the Henry Mountains, 1877), História rieky Niagara (History of the Niagara River, 1890).

Text hesla

Gilbert, Grove Karl, 6. 5. 1843 Rochester, New York – 1. 5. 1918 Jackson, Michigan — americký geológ, zakladateľ novodobej geomorfológie. Od 1879 pôsobil v novozaloženom ústave pre geologický výskum U. S. Geological Survey, od 1889 vedúci oddelenia geologického výskumu Apalačských vrchov. Ako prvý poukázal na vhodnosť pojmu dynamická rovnováha v tvaroch a vo vývoji Zeme. Bližšie ho vysvetlil v geologickej správe o vrchoch Henry Mountains v Utahu a v ďalších prácach o západných oblastiach USA. Podnikol niekoľko výskumných výprav loďou po riekach Severnej Ameriky a zbieral poznatky o rozdielnom stratigrafickom vývoji Európy a východnej časti Severnej Ameriky. Diela Monografia Bonnevillu (The Bonneville Monograph, 1980), Správa o geológii vrchov Henry Mountains (Report on the Geology of the Henry Mountains, 1877), História rieky Niagara (History of the Niagara River, 1890).

Zverejnené vo februári 2008.

Gilbert, Grove Karl [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-22]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gilbert-grove-karl