Gerlachov

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Gerlachov — obec v okrese Poprad v Prešovskom kraji v severnej časti Popradskej kotliny na úpätí Tatier, 791 m n. m.; 835 obyvateľov (2023). Na fluvioglaciálnych štvrtohorných usadeninách sa vyvinul zvlnený reliéf. Územie je väčšinou odlesnené, v juhovýchodnej časti katastra sú zachované zvyšky ihličnatého lesa. Gerlachov je vyhľadávaným rekreačným a turistickým strediskom, je východiskom športového podujatia Horský kros Gerlach s medzinárodnou účasťou s cieľom na Sliezskom dome. Územie sa nachádza v ochrannom pásme TANAP-u.

Obec je písomne doložená v roku 1326 ako Gerlachfalva, 1344 Gerlachfelde, 1448 Gerlachfalwa, 1773 Gerlachfalva, Gerlachfalu, Gegerstorf, 1786 Gerlsdorf, Gerlachfalwa, 1808 Gerlachfalva, Gerelsdorf, Gerlachowce, 1863 Gerlachfalu, 1873 Gerlakfalu, v rokoch 1877 – 82 Gerlahfalu, v roku 1888 Gerlafalu, v rokoch 1892 – 1902 Gerlachfalu, 1907 – 13 Gerlahfalva, v roku 1920 Gerľachov, 1927 Gerlachov.

Gerlachov založil richtár Gerlach zo Spišskej Soboty. V roku 1794 tam bolo postavené plátennícke bielidlo, najlepšie vo vtedajšej župe. V roku 1876 bol takmer celý Gerlachov zničený požiarom. V roku 1947 bola vyčlenená obec Vysoké Tatry.

Stavebné pamiatky: veža ranogotického Kostola povýšenia Sv. kríža (13. stor.), klasicistický evanjelický a. v. kostol (1800, renovovaný 1899).

Podľa Gerlachova je nazvaný Gerlachovský štít, najvyšší vrch Slovenska.

Zverejnené vo februári 2008. Aktualizované 16. júna 2023.

Gerlachov [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-12 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gerlachov-0