geomorfologická jednotka

Text hesla

geomorfologická jednotka — areál na zemskom povrchu odlišujúci sa od svojho okolia charakterom georeliéfu. Geomorfologickými jednotkami sú individuálne geomorfologické regióny rôznych hierarchických úrovní (napr. Západné Karpaty, Slovenské stredohorie, Vtáčnik a i.), typologické jednotky (napr. fluviálna pahorkatina, vulkanická hornatina, glaciálna veľhornatina), ale aj jednotlivé formy (niva, terasa, dolina). Geomorfologické jednotky sa líšia spôsobom vzniku (morfogenézou), čo im dáva odlišný vzhľad (morfometriu) a súbor súčasných geomorfologických procesov (morfodynamiku).

Zverejnené vo februári 2008.

Geomorfologická jednotka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-02-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/geomorfologicka-jednotka