geografia kultúry

Text hesla

geografia kultúry, kultúrna geografia — čiastková vedná disciplína humánnej geografie pôvodne zameraná na štúdium materiálnej i nemateriálnej kultúry (v jej veľmi širokom a komplexnom chápaní) najmä vo vzťahu k prírodnému prostrediu. Zaoberá sa otázkami identity spoločenstiev v rôznych priestorových dimenziách, rozdielmi medzi kultúrami a šírením kultúr.

Text hesla

geografia kultúry, kultúrna geografia — čiastková vedná disciplína humánnej geografie pôvodne zameraná na štúdium materiálnej i nemateriálnej kultúry (v jej veľmi širokom a komplexnom chápaní) najmä vo vzťahu k prírodnému prostrediu. Zaoberá sa otázkami identity spoločenstiev v rôznych priestorových dimenziách, rozdielmi medzi kultúrami a šírením kultúr.

Zverejnené vo februári 2008.

citácia

Geografia kultúry [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-07-09]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/geografia-kultury