geniza

Text hesla

geniza [hebr.] — priestor (skrýša) v synagóge na uschovávanie starých bohoslužobných rukopisov alebo kultových predmetov. Podľa židovskej tradície sú totiž všetky texty obsahujúce Božie meno posvätné a nesmú sa zničiť. Do genizy sa ukladajú aj knihy neschválené rabinátom alebo považované za heretické. Po naplnení genizy sa jej obsah pochová na cintoríne.

Nálezom vzácnych rukopisov z 9. – 13. stor. je známa geniza synagógy v Káhire (Fustáte) vybudovaná v roku 882 a objavená pri renovácii synagógy v roku 1896. Našlo sa v nej do 200-tis. písomností (okrem bohoslužobných textov aj listy, svadobné zmluvy a iné dokumenty).

Zverejnené vo februári 2008.

Geniza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/geniza