Gemerský Jablonec

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Gemerský Jablonec, Almágy — obec v okrese Rimavská Sobota v Banskobystrickom kraji vo východnej časti Cerovej vrchoviny v pramennej oblasti Gortvy v blízkosti hranice s Maďarskom, 234 m n. m.; 719 obyvateľov, 11,8 % slovenskej, 86,2 % maďarskej národnosti (2021). Územie je budované neogénnymi vápencami, má pahorkatinný až vrchovinný reliéf, miestami vystupujú erózne trosky neogénnych sopečných hornín. Je prevažne odlesnené, miestami sú porasty dubovo-hrabových a agátových lesov. Územie je súčasťou CHKO Cerová vrchovina.

Obec je písomne doložená v roku 1275 ako Almag, 1773 Almágy, 1786 Almagy, v rokoch 1808, 1863 – 1913 Almágy, v roku 1920 Jablonica, v rokoch 1927 – 38 Almáď, Almágy, 1938 – 45 Almágy, 1945 – 48 Almáď, Almágy, v roku 1948 Gemerský Jablonec. V rokoch 1938 – 45 pripojená k Maďarsku.

Archeologické nálezy: stopy stredovekého osídlenia.

Stavebné pamiatky: románsky rímskokatolícky Kostol sv. Abdona a Sennena (polovica 13. stor., upravený začiatkom 18. stor., renovovaný 1933).

Zverejnené vo februári 2008. Aktualizované 21. júna 2023.

Gemerský Jablonec [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-23 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gemersky-jablonec