Gajdoš

Text hesla

Gajdoš — miestna časť obce Veľké Revištia.

Text hesla

Gajdoš — miestna časť obce Veľké Revištia.

Zverejnené vo februári 2008.

Gajdoš [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/gajdos