fyzika atmosféry

Text hesla

fyzika atmosféry [gr.] —

1. synonymum meteorológie;

2. súhrnné označenie špecializovaných oblastí meteorológie, napr. fyziky oblakov a zrážok, fyziky prízemnej vrstvy atmosféry, atmosférickej elektriny, atmosférickej optiky a i.

Zverejnené v júli 2005.

Fyzika atmosféry [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-03-31]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/fyzika-atmosfery