Furkotská dolina

Text hesla

Furkotská dolina — dolina vo Vysokých Tatrách západne od Štrbského plesa medzi hrebeňmi Ostrej a Soliska, národná prírodná rezervácia (rozloha 482,4 ha, vyhlásená 1991). Typická dolina ľadovcového pôvodu s plesami Nižné Furkotské pleso, Vyšné Furkotské pleso, Nižné Wahlenbergovo pleso a Vyšné Wahlenbergovo pleso. Preteká ňou Furkotský potok, v závere je Furkotský štít. V nižších častiach sú smrekové lesy s výskytom borovice limbovej, vyššie porasty kosodreviny, nad nimi porasty horských bylín, machov a lichenizovaných húb. Vo Vyšnom Furkotskom plese žije vzácny ľadovcový relikt – žiabronôžka severská.

Text hesla

Furkotská dolina — dolina vo Vysokých Tatrách západne od Štrbského plesa medzi hrebeňmi Ostrej a Soliska, národná prírodná rezervácia (rozloha 482,4 ha, vyhlásená 1991). Typická dolina ľadovcového pôvodu s plesami Nižné Furkotské pleso, Vyšné Furkotské pleso, Nižné Wahlenbergovo pleso a Vyšné Wahlenbergovo pleso. Preteká ňou Furkotský potok, v závere je Furkotský štít. V nižších častiach sú smrekové lesy s výskytom borovice limbovej, vyššie porasty kosodreviny, nad nimi porasty horských bylín, machov a lichenizovaných húb. Vo Vyšnom Furkotskom plese žije vzácny ľadovcový relikt – žiabronôžka severská.

Zverejnené v júli 2005.

Furkotská dolina [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-08-10]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/furkotska-dolina