Fulianka

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Fulianka — obec v okrese Prešov v Prešovskom kraji na styku Spišsko-šarišského medzihoria a Beskydského predhoria v doline potoka Sekčov, 275 m n. m.; 404 obyvateľov (2023). Katastrom prechádza cesta II. triedy Kapušany – Bardejov, z ktorej vedie do obce odbočka – cesta III. triedy. V obci je železničná zastávka na neelektrifikovanej trati Prešov – Bardejov.

Obec je písomne doložená v roku 1410 ako Fwlyan (patrila panstvu Kapušany, neskôr Dessewffyovcom), v rokoch 1773, 1786 Fulyan, Fulanka, v roku 1808 Fulyán, Fulánka, v rokoch 1863 – 73 Fulyan, 1877 – 1913 Fulyán, v roku 1920 Fuľanka, Poľanka, v rokoch 1927 – 48 Fuľanka, v roku 1948 Fulianka.

Archeologické nálezy: v polohách Dubina a Lazy praveké sídliská.

Stavebné pamiatky: barokovo-klasicistický gréckokatolícky Chrám sv. Kozmu a Damiána (1800).

Zverejnené v júli 2005. Aktualizované 14. augusta 2023.

Fulianka [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-06-18 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/fulianka