Fričovce

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Fričovce — obec v okrese Prešov v Prešovskom kraji v juhozápadnej časti Šarišskej vrchoviny v doline potoka Veľká Svinka, 450 m n. m.; 1 128 obyvateľov (2023). Obcou prechádza cesta I. triedy Žilina – Ružomberok – Poprad – Prešov – Michalovce a severne paralelne s ňou diaľnica D1.

Obec je písomne doložená v roku 1320 ako Frich, 1330 Flerych, Furich, 1773 Frics, Fricžowcze, 1786 Fricsch, Fričowze, 1808 Frics, Fřičow, Fryčowce, v rokoch 1863 – 1913 Frics, v roku 1920 Fričovce, Fričovec, 1927 Fričovce.

Patrila panstvu Svinia, neskôr Drugetovcom, Abovcom a Bertótyovcom. V roku 1410 sa spomína v obci kostol.

Archeologické nálezy: v polohe Hradisko predpokladané stredoveké osídlenie.

Stavebné pamiatky: renesančný kaštieľ (1623 – 30) s figurálnou sgrafitovou výzdobou, pri kaštieli chránený areál park vo Fričovciach (1,7 ha) s bohatým zastúpením drevín, barokový rímskokatolícky Kostol sv. Bartolomeja apoštola (1737 – 38), pohrebná kaplnka (1811), rímskokatolícky Kostol troch košických mučeníkov (1994).

Zverejnené v júli 2005. Aktualizované 15. augusta 2023.

Fričovce [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/fricovce