Frička

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Text hesla

Frička — obec v okrese Bardejov v Prešovskom kraji pri hraniciach s Poľskom v severozápadnej časti Nízkych Beskýd v doline potoka Kamenec, 514 m n. m.; 333 obyvateľov (2023). V katastri sa nachádzajú tri minerálne pramene. Frička je cestou III. triedy spojená so susednou obcou Petrová.

Obec je písomne doložená v roku 1618 ako Fricska (súčasť panstva Makovica), 1773 Fricska, Friczka, 1786 Fricschka, 1808 Fricske, Fryčka, v rokoch 1863 – 1902 Fricska, 1907 – 13 Felsőfricske, v roku 1920 Frička.

Stavebné pamiatky: drevený trojpriestorový gréckokatolícky Chrám sv. Michala archanjela (18. stor., zariadenie z 18. – 19. stor.) s drevenou ohradou, zrubové domy (prelom 19. – 20. stor.) charakteristické pre ľudovú staviteľskú tradíciu, pravoslávny Chrám sv. Michala archanjela (1995).

Zverejnené v júli 2005. Aktualizované 15. augusta 2023.

Frička [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-12-01]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/fricka