à forfait

Text hesla

à forfait [aforfe; fr.] — obchodná doložka potvrdzujúca, že odberateľ nebude reklamovať kvalitu dodaného tovaru. Dodávateľ môže dodať i nekvalitný tovar, použiteľný však na dohodnutý účel.

Zverejnené v auguste 1999.

À forfait [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-21 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/forfait