Forbasy

Text hesla

Forbasy — obec v okrese Stará Ľubovňa v Prešovskom kraji na nive a terasách rieky Poprad v severovýchodnej časti Levočských vrchov, 537 m n. m.; 451 obyvateľov (2023). So susednou obcou Hniezdne je spojená cestou III. triedy, ktorá sa v nej križuje s cestou II. triedy Nižné Ružbachy – Stará Ľubovňa, v obci je železničná stanica na trati Podolínec – Orlov.

Obec je písomne doložená v roku 1311 ako Fyrbasz (patrila hradu Stará Ľubovňa), 1408 Furbas, 1808 Forbasz, Forbasy, 1863 – 83 Forbász, 1888 – 1902 Forbasz, 1907 – 13 Poprádfalu, v roku 1920 Forbasy.

V rokoch 1412 – 1772 bola súčasťou poľského zálohu.

Stavebné pamiatky: renesančný rímskokatolícky Kostol sv. Doroty (koniec 17. stor., predpokladaný starší základ), domy s priechodnou drevenou sieňou (19. stor.), charakteristické pre ľudovú staviteľskú tradíciu.

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Zverejnené v júli 2005. Aktualizované 17. augusta 2023.

Forbasy [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-02-26]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/forbasy