fonetická transkripcia

Text hesla

fonetická transkripcia, fonetický prepis — presné grafické zaznačenie znenia rečového prejavu (napr. rybičkaribička, detiďeťi, ťažkýťaškí). Rozlišujú sa alfabetické (na označenie jedného zvukového segmentu sa používa jeden jednoduchý symbol) a analfabetické transkripčné systémy (na označenie jedného zvukového segmentu sa používajú symboly zložené z viacerých znakov); → transkripcia, → transliterácia.

Zverejnené v júli 2005.

Fonetická transkripcia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-30 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/foneticka-transkripcia