à fond perdu

Text hesla

à fond perdu [afonperdü; fr.] — na účet strát;

ekon. investícia, s ktorej navrátením sa nepočíta; najmä štátne investície do zariadení s neistou rentabilitou alebo do zariadení nezabezpečujúcich podnikateľský zisk; investície do infraštruktúry (najčastejšie poskytnutie úveru) ap.

Zverejnené v auguste 1999.

À fond perdu [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-07-25 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/fond-perdu