fóna

Text hesla

fóna [gr.] — segment zvukového rečového signálu (prvý stupeň abstrakcie, hláska), manifestácia fonémy; aj jedinečne realizovaná zvuková jednotka (jazyková jednotka v oblasti zvukovej formy).

Zverejnené v júli 2005.

Fóna [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-11-28]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/fona