Flochová

Text hesla

Flochová — najvyšší vrch Kremnických vrchov nachádzajúci sa v ich severnej časti, 1 317 m n. m. Budovaný sopečnými andezitmi, ryolitmi, ich brekciami a tufmi. Na vrchole je odlesnená 2 km dlhá plošina, z ktorej je dobrý výhľad na okolie.

Zverejnené v júli 2005.

Flochová [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-09-30]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/flochova