Fiľakovské Kováče

Text hesla

Fiľakovské Kováče, Fülekkovácsi — obec v okrese Lučenec v Banskobystrickom kraji na nive a terase rieky Suchá na severozápadnom okraji Cerovej vrchoviny, 183 m n. m.; 891 obyvateľov (2023), 50,1 % slovenskej, 48,1 % maďarskej národnosti ; miestne časti Fiľakovské Kľačany (písomne doložené 1482 ako Kerechen, 1773 Filakowsky Klecžan, 1920 Fiľakovské Kľačany, Fülekkelecsény; 1941 pričlenené k Fiľakovským Kováčom), Fiľakovské Kováče, Kurtáň (1295 ako Curtan, v 17. stor. osada). Obcou prechádza cesta I. triedy Lučenec – Fiľakovo – Šiatorská Bukovinka (hraničný priechod do Maďarska).

Fiľakovské Kováče sú písomne doložené v roku 1246 ako Cuach, 1295 Koachy, 1454 Kowachy, 1773 Fülek-Kovacsy, Filakowske Kowacsy, 1786 Fülek-Kowácschi, 1808 Fülek-Kovácsi, v rokoch 1863 – 1913 Fülekkovácsi, v roku 1920 Kováčovce, v rokoch 1927 – 38 Fiľakovské Kováče, Fülek-Kovácsi, 1938 – 1945 Fülekkovácsi, 1945 – 48 Fiľakovské Kováče, Fülek-Kovácsi, v roku 1948 Fiľakovské Kováče.

Obec pôvodne patrila fiľakovskému panstvu, v roku 1548 ju spustošili Turci, v 17. stor. bola vyľudnená. V rokoch 1938 – 44 pripojená k Maďarsku. Obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom.

Stavebné pamiatky: baroková kaplnka (polovica 18. stor.), rímskokatolícky Kostol sv. Ladislava (1899, postavený na starších základoch), v miestnej časti Fiľakovské Kľačany rímskokatolícka Kaplnka Ružencovej Panny Márie (1935).

Popis ilustrácie

Poloha

Popis ilustrácie

Mapa obce

Zverejnené v júli 2005. Aktualizované 14. augusta 2023.

Fiľakovské Kováče [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-03-02]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/filakovske-kovace