Farná

Text hesla

Farná, Farnad — obec v okrese Levice v Nitrianskom kraji v doline potoka Kvetnianka na Hronskej pahorkatine, 148 m n. m.; 1 348 obyvateľov (2019); 28,8 % slovenskej, 67,8 % maďarskej národnosti (2019). Je súčasťou Želiezovského vinohradníckeho rajóna s miestnou výrobou kvalitného bieleho a červeného vína. Leží na križovatke cestných ťahov Želiezovce – Nové Zámky a Levice – Štúrovo.

Písomne doložená 1156 ako Furnod, 1773, 1786 Farnad, 1808 Farnád, 1863 – 1913 Farnad, 1920 – 38 Farnád, 1938 – 45 Farnad, 1945 – 48 Farnád, 1948 Farná.

Až do zrušenia poddanstva patrila do majetku Ostrihomského arcibiskupstva. R. 1561 zničená Turkami, od 17. stor. znovuobývaná.

Stavebné pamiatky: barokový rímskokatolícky Kostol sv. Petra a Pavla (1730, opravovaný 1960), kostol reformovanej cirkvi (postavený 1787 ako tolerančný, veža 1804), klasicistický evanjelický a. v. kostol (1821, prestavby 1840, 1865, 1884).

Text hesla

Farná, Farnad — obec v okrese Levice v Nitrianskom kraji v doline potoka Kvetnianka na Hronskej pahorkatine, 148 m n. m.; 1 348 obyvateľov (2019); 28,8 % slovenskej, 67,8 % maďarskej národnosti (2019). Je súčasťou Želiezovského vinohradníckeho rajóna s miestnou výrobou kvalitného bieleho a červeného vína. Leží na križovatke cestných ťahov Želiezovce – Nové Zámky a Levice – Štúrovo.

Písomne doložená 1156 ako Furnod, 1773, 1786 Farnad, 1808 Farnád, 1863 – 1913 Farnad, 1920 – 38 Farnád, 1938 – 45 Farnad, 1945 – 48 Farnád, 1948 Farná.

Až do zrušenia poddanstva patrila do majetku Ostrihomského arcibiskupstva. R. 1561 zničená Turkami, od 17. stor. znovuobývaná.

Stavebné pamiatky: barokový rímskokatolícky Kostol sv. Petra a Pavla (1730, opravovaný 1960), kostol reformovanej cirkvi (postavený 1787 ako tolerančný, veža 1804), klasicistický evanjelický a. v. kostol (1821, prestavby 1840, 1865, 1884).

Zverejnené v júli 2005. Aktualizované 4. júna 2020.

citácia

Farná [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2020-07-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/farna