euroskepticizmus

Text hesla

euroskepticizmus — súhrnné označenie agendy niektorých politických predstaviteľov a strán európskych štátov vychádzajúcej z nespokojnosti s inštitúciou Európskej únie (EÚ), resp. z nedôvery k nej, a s ňou súvisiacim procesom európskej integrácie. Podľa známej typológie Paula Taggarta a Aleksa Szczerbiaka môže euroskepticizmus predstavovať tak náhodnú a čiastkovú opozíciu, ktorá je základom jeho „mäkkého“ variantu, ako aj priamu a bezvýhradnú opozíciu voči procesu európskej integrácie, predstavujúcu jadro „tvrdého“ variantu euroskepticizmu. Zatiaľ čo „mäkký“ euroskepticizmus vychádza najmä z obáv plynúcich z rozširovania kompetencií EÚ, z jej zasahovania do suverenity národných štátov a ich politík, „tvrdý“ euroskepticizmus predstavuje kategorické odmietnutie celého projektu európskej politickej a ekonomickej integrácie v jeho súčasnej podobe a principiálnu opozíciu voči pripojeniu sa štátu k EÚ, resp. voči jeho zotrvaniu v nej.

Opakom euroskepticizmu je eurooptimizmus.

Zverejnené v júli 2005. Aktualizované 30. novembra 2020.

Nociar, T. Euroskepticizmus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-06-08]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/euroskepticizmus