eufemizmus

Text hesla

eufemizmus [gr.], melioratívum — slovo alebo slovné spojenie s kladným citovým zafarbením zjemňujúce jazykový prejav; opak: dysfemizmus. Eufemizmus nahrádza priame pomenovania vecí spoločensky nevhodných, vzbudzujúcich nepríjemné predstavy alebo zraňujúcich ľudské city. Eufemisticky sa pomenúvajú napr. niektoré fyziologické úkony alebo negatívne stránky života (alkoholizmus, zlodejstvo, staroba, smrť). Napr. rozlúčiť sa so životom, usnúť (zomrieť), kúpiť za päť prstov (ukradnúť), nie je najmladší (starý) ap.

Text hesla

eufemizmus [gr.], melioratívum — slovo alebo slovné spojenie s kladným citovým zafarbením zjemňujúce jazykový prejav; opak: dysfemizmus. Eufemizmus nahrádza priame pomenovania vecí spoločensky nevhodných, vzbudzujúcich nepríjemné predstavy alebo zraňujúcich ľudské city. Eufemisticky sa pomenúvajú napr. niektoré fyziologické úkony alebo negatívne stránky života (alkoholizmus, zlodejstvo, staroba, smrť). Napr. rozlúčiť sa so životom, usnúť (zomrieť), kúpiť za päť prstov (ukradnúť), nie je najmladší (starý) ap.

Zverejnené v júli 2005.

citácia

Eufemizmus [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-16]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/eufemizmus