eu-

Text hesla

eu- [gr.] — prvá časť zložených slov s významom kladný, dobrý, správny; opak: kako-.

Text hesla

eu- [gr.] — prvá časť zložených slov s významom kladný, dobrý, správny; opak: kako-.

Zverejnené v júli 2005.

Eu- [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-05-29]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/eu