etymologická figúra

Text hesla

etymologická figúra, lat. figura etymologica — spojenie slov s rovnakým základom patriacich k rozličným slovným druhom; básnická ozdoba i pôsobivá hra slov so zvukovým efektom, napr. blýskať sa bleskom, dobojovať boj, hrať hru ap. Podobný význam ako etymologická figúra má paronomázia. Ako etymologické figúry môžu figurovať i slová podobne znejúce, ale s iným významom, resp. slová so zámenou slabík (napr. čulýlúči).

Zverejnené v júli 2005.

Etymologická figúra [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-05-27 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/etymologicka-figura