etnogenéza

Text hesla

etnogenéza [gr.] — proces vznikania a zanikania etnika, jeho vývin od rodovo-kmeňových štruktúr po sformovanie národností a národov. Zahŕňa viaceré etapy. Po začiatočnom pôsobení rôznych činiteľov (geografické podmienky, migrácie, vývin sociálnych vzťahov, duchovnej kultúry a pod.) sa z množstva rôznorodých etnických zložiek utvára nové etnikum. Súčasne sa formujú črty etnokultúrnej špecifickosti, ktorými sa nové etnikum začne odlišovať od iných súvekých spoločenstiev. Keď sa špeciálne znaky materiálnej a duchovnej kultúry stanú dostatočne zreteľnými, vytvára sa vedomie spolupatričnosti príslušníkov nového etnika ako osobitného spoločenstva. Prejavom zavŕšenia procesov etnogenézy je sformovanie etnického vedomia príslušníkov etnika.

Text hesla

etnogenéza [gr.] — proces vznikania a zanikania etnika, jeho vývin od rodovo-kmeňových štruktúr po sformovanie národností a národov. Zahŕňa viaceré etapy. Po začiatočnom pôsobení rôznych činiteľov (geografické podmienky, migrácie, vývin sociálnych vzťahov, duchovnej kultúry a pod.) sa z množstva rôznorodých etnických zložiek utvára nové etnikum. Súčasne sa formujú črty etnokultúrnej špecifickosti, ktorými sa nové etnikum začne odlišovať od iných súvekých spoločenstiev. Keď sa špeciálne znaky materiálnej a duchovnej kultúry stanú dostatočne zreteľnými, vytvára sa vedomie spolupatričnosti príslušníkov nového etnika ako osobitného spoločenstva. Prejavom zavŕšenia procesov etnogenézy je sformovanie etnického vedomia príslušníkov etnika.

Zverejnené v júli 2005.

Etnogenéza [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2022-07-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/etnogeneza