etnické vedomie

Text hesla

etnické vedomie — zložka etnicity, v ktorej je obsiahnuté vedomie etnickej príslušnosti, spoločného pôvodu, spoločných historických osudov, ako aj predstavy o vlastnostiach a kultúrnych znakoch vlastného etnika. Etnické vedomie vzniká v procese etnogenézy a jednotlivci ho nadobúdajú (rovnako ako ďalšie zložky etnicity) v procese socializácie osobnosti. Súčasťou etnického vedomia sú rozmanité etnické stereotypy, predstavy a hodnotiace postoje o vlastnom etniku i o druhých etnikách.

Zverejnené v júli 2005.

Etnické vedomie [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-10-03]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/etnicke-vedomie