etický datív

Text hesla

etický datív — štylistický prostriedok používaný zvyčajne v textoch dialogickej povahy s cieľom vzbudiť záujem poslucháča. Vyjadruje sa zámennými tvarmi všetkých osôb jednotného i množného čísla, napr. Idem ti (vám) domov, a čo ti (vám) nevidím. To ti (vám) bolo prekvapenie!

Text hesla

etický datív — štylistický prostriedok používaný zvyčajne v textoch dialogickej povahy s cieľom vzbudiť záujem poslucháča. Vyjadruje sa zámennými tvarmi všetkých osôb jednotného i množného čísla, napr. Idem ti (vám) domov, a čo ti (vám) nevidím. To ti (vám) bolo prekvapenie!

Zverejnené v júli 2005.

citácia

Etický datív [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2021-10-17]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/eticky-dativ