Et tu, Brute?!

Text hesla

Et tu, Brute?! [tú brú-; lat.] — Aj ty, Brutus?! Slová, ktoré údajne 15. 3. 44 pred n. l. vyslovil Caesar, keď tesne pred smrťou zistil, že jeho blízky priateľ Brutus (Marcus Iunius Brutus) sa podieľa na príprave jeho vraždy. Podľa niektorých rímskych historikov oslovil Caesar Bruta v starogréčtine: Kai sy, teknon?! (Aj ty, synu?!), výrok sa často uvádza v latinskej paralele Et tu, mi fili?! (Aj ty, môj synu?!). V podobe Et tu, Brute?! je výrok súčasťou drámy W. Shakespeara Julius Caesar.

Zverejnené 6. novembra 2020.

Et tu, Brute?! [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2023-10-05]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/et-tu-brute