ergatív

Text hesla

ergatív [gr.] — zvláštny pád v niektorých jazykoch (najmä v severokaukazských) vyjadrujúci činiteľa (→ agens) deja, ktorý však nie je totožný s nominatívom indoeurópskych jazykov. Vo vete Lopta je nesená dieťaťom je sloveso v pasívnom tvare, substantívum lopta v nominatíve, substantívum dieťaťom v ergatíve.

Zverejnené v júli 2005.

Ergatív [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-17 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/ergativ