epanastrofa

Text hesla

epanastrofa [gr.], palilógia — rečnícka alebo poetická figúra spočívajúca v opakovaní toho istého slova (alebo skupiny slov) na konci jedného a na začiatku nasledujúceho verša, vety, prípadne na konci a na začiatku susedných strof; → anadiplóza.

Zverejnené v júli 2005.

Epanastrofa [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-24 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/epanastrofa