enumerácia

Text hesla

enumerácia [lat.] — vyratúvanie; štylistický postup založený na vypočítavaní, vymenúvaní javov, vecí, predmetov, vlastností, dejov ap. Enumerácia je základná vlastnosť informačného a opisného slohového postupu. Vďaka informatívnosti a prehľadnosti je najfrekventovanejšia v žánroch publicistického i administratívneho štýlu a typická aj pre náučný opis. V umeleckom štýle dynamizuje opis a charakteristiku postáv alebo stupňuje estetickú účinnosť prejavu.

Zverejnené v júli 2005.

Enumerácia [online]. Encyclopaedia Beliana, ISBN 978-80-89524-30-3. [cit. 2024-04-14 ]. Dostupné na internete: https://beliana.sav.sk/heslo/enumeracia